Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

En Vivo øvelse 9.6. Repetition af I bøjnings udsagnsord

Oversæt følgende udsagnsord og indsæt de rigtige ord i sætningerne. Udsagnsordene skal bøjes.

estudiar
hablar
necesitar
llamar
lavar
pasar
mirar
cantar

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities