Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Verbi al presente - Glagoli v sedanjem času

Najprej kliknite na napis Play this game. Izberite pravilno obliko glagola. S klikom na puščico ob okencu se vam bo odprl spustni seznam s tremi možnimi odgovori. Z miško izberite pravilnega. Program vam bo s kljukico ali križcem odgovoril, če je rešitev pravilna ali ne. Kadarkoli lahko zaključite aktivnost s klikom na gumb I give up! Show me the answers.
Igro lahko ponovite s klikom na gumb Start over.

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Professoressa Vasselman. If you are in Professoressa Vasselman's class, please log in for credit:


Italian Teacher
The Wheatley School
Old Westbury, NY

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities