Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ (β)

Tria l'opció adequada per a que el passatge tinga sentit.
En cada casella només hi ha una possibilitat correcta.This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities