Cloze: Complete the paragraph by filling in the missing terms.

Capitulum VIII: Pensum A

Què és el que hauria passat en realitat si Medus no haguera comprat de seguida l'anell que Lydia volia o haguera comprat un altre més baratet?
Llig aquesta versió del capítol VIII completant les paraules que hem tret del text
PARS PRIMA

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Manuel Garrido - Santi Carbonell. If you are in Manuel Garrido - Santi Carbonell's class, please log in for credit:

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities