Hangman: Guess the letters in a hidden word or phrase.

Joc del penjat sobre Montserrat

Intenta fer aquest joc del penjat, a veure si te'n surts.


Dep. Atenció a la diversitat
IES Quercus
Sant Joan de Vilatorrada

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities