Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Lesson 2: Classroom Objects

AB
classroomjiao(4) shi(4)
blackboardhei(1) ban(3)
board eraserban(3) ca(1)
pencilqian(1) bi(3)
brush penmao(2) bi(3)
crayonla(4) bi(3)
ball point penyuan(2) zi bi(3)
fountain pengang(1) bi(3)
paperzhi(3)
note bookbi(3) ji(4) ben(3)
computerdian(4) nao(3)
keyboardjian(4) pan(2)
mousehua(2) shu(3)
pencil eraserxiang(4) pi(2)
bookshu(1)
backbagshu(1) bao(1)
TVdian(4) shi(4)
electricitydian(4)
phonedian(4) hua(4)
light; lampdian(4) deng(1)
table; deskzhuo(1) zi
chairyi(3) zi
pencil caseqian(1) bi(3) he(2)
staplerding(4) shu(1) ji(1)
scissorsjian(3) dao(1)
clockzhong(1)
doormen(2)
windowchuang(1) zi
thiszhe(4)
thatna(4)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities