Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Hobbies

AB
hobbyai(4) hao(4)
jumptiao(4)
dancetiao(4) wu(3)
sing (v.)chang (4)
song (n.)ge(1)
singchang(4) ge(1)
watchkan(4)
moviedian(4) ying(3)
TVdian(4) shi(4)
phonedian(4) hua(4)
computerdian(4) nao(3)
listenting(1)
musicyin(1) yue(4)
drawhua(4) hua(4)
readdu(2) shu(1)
pianogang(1) qin(2)
play (piano)tan(2)
violinxiao(3) ti(2) qin(2)
play (violin); pullla(1)
pushtui(1)
trumpetla(3) ba(1)
play (trumpet)chui(1)
sleepshui(4) jiao(4)
eatchi(1)
thing; general stuffdong(1) xi(1)
buymai(3)
go shoppingguang(4) jie(1)
exercise; sportyun(4) dong(4)
play (computer)wan(2)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities