Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

La Grammaire § 46 - en

'en' = 'derfra'. Eks.: Il viens du Danemark ? Oui, il en vient.

'en' kan erstatte:
- de + substantiv. Eks.: Tu es content de tes notes ? Oui, j'en suis content.
- de + cela. Eks.: Tu es sûr de cela ? Oui, j'en suis sûr.

'en' som erstatning for substantiv med delingsartikel. Eks.: Tu as des cigarettes ? Oui, j'en ai.

AB
Kommer han fra Viborg? - Ja, han kommer derfra.Il vient de Viborg ? - Oui, il en vient.
Er du tilfreds med din skole? - Ja, jeg er tilfreds med den.Tu es content de ton école ? - Oui, j'en suis content.
Har du brug for penge? - Ja, jeg har brug for dem.Tu as besoin d'argent ? - Oui, j'en ai besoin.
Er du sikker på den historie? - Ja, jeg er sikker på det.Tu es sûr de cette histoire? - Oui, j'en suis sûr.
Er han bange for hunde? – Nej, han er ikke bange for dem.Il a peur des chiens ? - Non, il n'en a pas peur.
Har du søskende? - Nej, det har jeg ikkeTu as des sœurs et des frères ? - Non, je n'en ai pas.
Drikker Kurt aldrig mælk? - Nej, det gør han aldrig.Kurt ne boit jamais de lait? - Non, il n'en boit jamais.
Min bror er 12 år og min søster er 14.Mon frère a 12 ans et ma sœur en a 14.This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities