Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

101 critical Latin principal parts

Test your knowledge of 101 critical Latin principal parts. (Go to CW's language page.)

AB
ăpiscorăpiscī (3) aptus sum get
ăgōăgĕre (3) ēgī āctum do
arcĕōarcēre (2) arcŭī ——— keep off
arcessō also accersōarcessĕre (3) (also arcessīre [4]) arcessīuī arcessītum send for
cădōcădĕre (3) cĕcĭdī cāsum fall
caedōcaedĕre (3) cĕcīdī caesum beat
cēdōcēdĕre (3) cessī cessum yield
cernōcernĕre (3) crēuī crētum sift
cŏlōcŏlĕre (3) cŏlŭī cultum cultivate
crescōcrescĕre (3) crēuī crētum grow (intransitive)
in-cŭbōincŭbāre (1) incŭbŭī incŭbĭtum lie on (intransitive)
in-cumbōincumbĕre (3) incŭbŭī incŭbĭtum lay oneself upon
discōdiscĕre (3) dĭdĭcī ——— learn
dŏcĕōdŏcēre (2) dŏcŭī doctum teach
ĕdōēsse (3) ēdī ēsum eat
ēdōēdĕre (3) ēdĭdī ēdĭtum bring forth
ĕgĕōĕgēre (2) ĕgŭī ——— need
ĕmōĕmĕre (3) ēmī ēmptum buy
fallōfallĕre (3) fĕfellī falsum trick
fătĕorfătērī (2) fassus sum confess
făuĕofăuēre (2) fāuī fautum favour
fendōfendĕre (3) fendī fensum strike
fīdōfīdĕre (3) fīsus sum ——— trust
fīgōfīgĕre (3) fīxī fīxum fix
findofindĕre (3) fĭdī fissum split
fingofingĕre (3) finxī fictum form
fŏuĕōfŏuēre (2) fōuī fōtum warm
fŏrfārī (1) fātus sum speak
frŭorfrŭī (3) frūctus sum enjoy
fŭgĭōfŭgĕre (3/4) fūgī fŭgĭtum flee
fŭgōfŭgāre (1) fŭgāuī fŭgātum rout
fundōfundĕre (3) fūdī fūsum pour
fundōfundāre (1) fundāuī fundātum found
fungorfungī (3) fūnctus sum perform
iăcĕōiăcēre (2) iăcŭī [fut. ptcp. iăcĭtūrus] lie
iăcĭōiăcĕre (3/4) iēcī iactum hurl
iungōiungĕre (3) iūnxī iūnctum join
iŭuōiŭuāre (1) iūuī iūtum help
lāborlābī (3) lapsus sum glide
lĕgōlĕgĕre (3) lēgī lēctum collect
lēgōlēgāre (1) lēgāuī lēgātum appoint
lĭgōlĭgāre (1) lĭgāuī lĭgātum bind
mentĭormentīrī (4) mentītus sum deceive
mētĭormētīrī (4) mēnsus sum measure
mĕtōmĕtĕre (3) messŭī messum reap
mōlĭormōlīrī (4) mōlītus sum exert oneself
mŏrĭormŏrī (3/4) mortuus sum [fut. ptcp. moritūrus] die
mŏrormŏrārī (1) mŏrātus sum delay
nanciscornanciscī (3) na(n)ctus sum obtain
nascornascī (3) nātus sum be born
nĭtĕōnĭtēre (2) [ē-nĭtŭī] ——— shine
nītornītī (3) nīsus (nixus) sum lean on
oppĕrĭoroppĕrīrī (4) opper(ī)tus sum wait for
ordĭorordīrī (4) orsus sum begin
ŏrĭorŏrīrī (4 but sts as 3) ortus sum arise
pandōpandĕre (3) pandī passum spread
pangōpangĕre (3) pĕpĭgī or pēgī pactum fix
parcōparcĕre (3) pĕpĕrcī parsum spare
pārĕōpārēre (2) pārŭī pārĭtum come forth or obey
părĭōpărĕre (3/4) pĕpĕrī partum produce
părōpărāre (1) părāuī părātum prepare
pāscō (also pascor)pāscĕre (3) pāuī pāstum feed
pătĕōpătēre (2) pătŭī ——— lie open
pătĭorpatī (3/4) passus sum suffer
pendĕōpendēre (2) pĕpendī ——— hang (intransitive)
pendōpendĕre (3) pĕpendī pensum hang (transitive)
porrĭgō (contr. porgō)porrĭgĕre (3) porrēxī porrēctum stretch forth
pŏtĭorpŏtīrī (4) pŏtītus sum acquire
quaerōquaerĕre (3) quaesīuī or quaesĭī quaesītum seek
queōquīre (4 but sts as 2) quīuī or quĭī quĭtum be able
quĕrorquĕrī (3) questus sum complain
rĕorrērī (2) rătus sum think
rŭōrŭĕre (3) rŭī rŭtum rush or fall
scandōscandĕre (3) [a-scendī] [a-scensum] climb
scindōscindĕre (3) scĭdī scissum tear
sĕrōsĕrĕre (3) sēuī sătum sow
sĕrōsĕrĕre (3) sĕrŭī sertum weave
seruĭōseruīre (4) seruīuī or seruĭī seruītum be a slave
seruōseruāre (1) seruāuī seruātum preserve
sĭnōsĭnĕre (3) sīuī sĭtum allow
sistōsistĕre (3) stĭtī stătum stand (usu. transitive)
stătŭōstătŭĕre (3) stătŭī stătūtum to set up
stōstāre (1) stĕtī [-stĭtī in cmpds] stătum stand (intransitive)
stringostringĕre (3) strinxī strictum draw tight or graze
strŭōstrŭĕre (3) struxī structum build
tangōtangĕre (3) tĕtĭgī tactum touch
tĕgōtĕgĕre (3) texī tectum cover
tergĕō (also tergo [3])tergēre (2) tersī tersum wipe
texōtexĕre (3) texŭī textum weave
tendōtendĕre (3) tĕtendī tentum or tensum stretch
tĕnĕōtĕnēre (2) tĕnŭī tentum hold
tĕrōtĕrĕre (3) trīuī trītum rub
tingō (also tingŭō)tingĕre (3) tinxī tinctum moisten
uĕhōuehĕre (3) uexī uectum carry
uersor (also uorsor)uersārī (1) uersātus sum be (engaged in)
uertō (also uortō)uertĕre (3) uertī uersum turn
uincĭōuincīre (4) uinxī uinctum bind
uincōuincĕre (3) uīcī uictum conquer
uīuōuīuĕre (3) uīxī uīctum live
uoluōuoluĕre (3) uoluī uŏlūtum roll
ūtorūtī (3) ūsus sum use

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities