Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

3 BS - Spannende sporten, Woordenschat p. 5

Wat betekenen deze woorden?

AB
fanaatwie zich overdreven inzet
ragebevlieging
trendyin de mode
boom (Engels)plotselinge vraag
ultiemuiteindelijk
up-to-datebij de tijd
peddelroeiriem met breed blad
deskundigespecialist
instructeuroefenmeester
extreemtot het uiterste gaand


The Arvisom Institute

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities