Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Interface Blue III Unit 2 Lesson 6 Words

AB
police carpolitiewagen
ambulanceambulance
to drop somebody offiemand afzetten
welcomeontvangst
to be mistakenhet verkeerd hebben
to look thrilleder erg blij uitzien
at lasteindelijk
drama clubtoneelclub
to acttoneelspelen
theatretheater
partrol
batvleermuis
sadverdrietig
charcterrol
charctertype
meangemeen
to discoverontdekken
angelicengelachtige
voicestem
to be stage-struckgek op toneel zijn
to take part inmeedoen aan
playtoneelstuk
to make upverzinnen
freezervriezer
in casevoor het geval dat
perfectlyontzettend
to go upnaar boven gaan
linestekst
cheerfulvrolijk

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities