Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Norwegian Spansih Translations

Various translation terms: Norwegian Spanish

AB
Jeg ersoy estoy
du ereres estas
han hun De eres esta
vi ersomos estamos
dere ersois estais
de erson estan
Hvem er detquien es?
Hvordan står det tilcomo estas
Hun er i SalamancaEsta en Salamanca
Salamanca er en vakker bySala es una ciuduad preciosa
Min datter er meget fornøydMi hija esta muy contenta
Er du tristEsta triste?
Moren min heter MariaMi madre se llama Maria
Foreldrene mine heterMis padres se llaman
Foreldrene hans hennessus padres son noruegos
Er det du som er IgnacioTu eres Ignacio
Er De direktørenEs usted el director
Anita er ikke min søsterAnita no es mi hermana
Jeg snakker ikke franskNo hablo frances
De studerer ikke matematikkNo estudian matematicas
Jeg levervivo
du levervives
han hun de levervive
Jeg heterme llamo
du kaller degte llamas
han hun De kaller degse llama
de kaller seg flertallse llaman
Jeg hartengo
du hartienes
han hun De hartiene
de har (flertall)tienen
en brorun hermano
den brorenel hermano
brødrehermanos
brødrenelos hermanos
min din (hans hennes din) entmi tu su
mine dine (hans hennes deres)mis tus sus
Eva er 8 årEva tiene ocho anos
Hvor gammel er duCuantos anos tienes?
språkidioma


Egil Jensen

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities