Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Oversettelse kapittel 4

Øvelse i ser og estar

AB
Hvor er CarmenDonde esta carmen
Er hun ikke herer huneee
Er hun syksykeee
Nei hun er i bankenbankenee
Hvordan har du detcomo estas?eee
Jeg har det veldig bra takk, og dusoyeee
Bratrebien
Jeg har mye å gjøre(mye arbeid)mye å gjøreeee
men det er interresantinterressant
Har du tid til å drikke kaffekaffeee
Nei, ikke i dag, i morgeneeeeeeeee
Vi sees i morgenfghfghf
Hvem er detquien es?
Hvordan står det tilcomo estas
Hun er i SalamancaEsta en Salamanca
Salamanca er en vakker bySalamanca es una ciudad preciosa
Min datter er meget fornøydMi hija esta muy contenta
Er du tristEstas triste?
dere erestais
de erson estan

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities