Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

When? Never, tomorrow?

woorden van tijd

AB
todayvandaag
this morningvanmorgen
this afternoonvanmiddag
this eveningvanavond
tonightvannacht
tomorrowmorgen
yesterdaygisteren
every morning's morgens/'s ochtends
every afternoon's middags
every evening (6 p.m. 11 p.m.)'s avonds
every night (when you sleep)'s nachts
alwaysaltijd
most of the timemeestal
regularlyregelmatig
now and thenaf en toe / nu en dan
seldomzelden
one day....ooit / eens
nevernooit
alreadyal
againweer / opnieuw / nog een keer
at last / finallyeindelijk
at the endten slotte
soonbinnenkort / spoedig / gauw / snel
laterlater
later todaystraks / zometeen
then/when (in the past)toen (toen was ik nog jong / toen ik jong was, ...)
then (in the present)/ thandan
sincesinds / vanaf
preciselyprecies
more or less / aroundongeveer / plus - minus
tomorrow morningmorgenochtend
suddenlyplotseling
not yetnog niet
for/before/in front ofvoor
afterna
whileterwijl
duringtijdens
meanwhileintussen
oftenvaak
sometimessoms
untiltot
as soon aszodra
earlyvroeg
latelaat
nownu / nou
immediatelymeteen / onmiddelijk
day after tomoorowovermorgen
in two daysover twee dagen
day before yesterdayeergisteren
a week agoeen week geleden
every two weeksom de twee weken
last yearvorig jaar
next yearvolgend jaar
last weekvorige week
next weekvolgende week
just a minute agonet een minuutje geleden
one minute, pleaseeen momentje/ogenblikje a.u.b.


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities