Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

NTGB III-V

New Testament Greek for Beginners
Sections III-V
alphabet: a.b.g.d.e.z.n.th.i.k.l.m.v.ks.o.p.r.s.t.y.f.x.ps.w
accented vowels: á.é.ñ.í.ó.ú.¥

AB
blépwI see
giv¥skwI know
gráfwI write
didáskwI teach
lambávwI take
légwI say
lúwI loose, I destroy
éxwI have
o adelfósbrother
o ávthrwposman
o apóstolosapostle
o doúlosslave
to d¥rovgift
o thávatosdeath
to ieróvtemple
kaiand
o lógosword
o vómoslaw
o oíkoshouse
o uiósson
n alñtheiatruth
n basileíakingdom
n grafñwriting
n dóksaglory
n eirñvnpeace
n ekklnsíachurch
n evtolñcommandment
n zwñlife
n nméraday
n kardíaheart
n parabolñparable
n fwvñvoice
n psuxñsoul
n ¥rahour


anavlepo

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities