Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

En La Cafetería

Swedish Spanish vocabulary games from "Caminando A"
Chapter 2b - EN LA CAFETERÍA

AB
La cafeteríacafé
el amigovän
entraratt gå in
comemosska vi äta
algonågonting
hoyi dag
solobara
tomarta, att dricka
el café con lechekaffe med mycket varm mjölk
oigahallå (artigt kalla på betjäning)
por favorvar snäll och..., tack
un momentoett ögonblick
para míåt, för mig
el café solosvartkaffe, expresso
la naranjadaapelsinläsk
másmer
el heladoglas
muy bienjaha, tack, mycket bra
la vainillachoklad
el chocolatechoklad
la fresajordgubbe, smultron
no hay de fresa?finns det inte jordgubb?
lo sientojag beklagar, tyvärr inte
valeok
el helado de vainillavaniljglass
en seguidagenast
más tardesenare
tardesent
pagaratt betala
cuánto?hur mycket
cuánto es?hur mycket kostar det?
a verfå se
cuestadet kostar
en totalsammanlagt, totalt
tengavarsågod
juntostilsammans
no séjag vet inte
menosmindre
eso esjust det
mayoräldre
la cartabrev
septiembreseptember
todoallt
esta biendet är bra
la entrevistaintervju
conmed
el periodistajournalist
vivesdu bor
al norte denorr om
en la costavid kusten
entonces
la lenguaspråk
tienesdu har
cuántos años tienes?hur gammal är du?
tengo....añosjag är .... år gammal
soloensam
hombremänniska, för sjutton
vivojjag bor
mismina
los padresföräldrar
mimin
el hermanobror
menoryngre
el padrepappa
tusdina
tienehan har
tiene... añoshan är ....år gammal
el carpinterosnikare
la madremamma
trabajahon arbetar
en casahemma
tudin
estudiasdu studerar
oeller
trabajasdu arbetar
el estudiante, la estudiantestuderande
el institutogymnasieskola
grandestor
pequeñoliten
novecientosniohundra
ahoranu
miltusen
el alumnoelev
la ficharigisterkort
el nombrenamn
la direcciónadress
la callegata
la edadålder
la regiónregion,område
la profesiónyrke
qué?vad?
cómo?hur, vad?
dónde?var?
de dónde?varifrån?
cuántos?hur många?
quién?vem?
quiénes?vilka?
no séjag vet inte
sabesdu vet
eso esjust det
juntostillsammans
menosmindre
queän
viveNi bor, hon bor, han bor
la hermanasyster
mayoräldre

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities