Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Micromegas B

Chapitre 4a
"Boulot"

AB
toucher à qchatt närma sig ngt
une finslut
une année scolaireskolår
être réjoui(e) d'apprendreatt vara glad att få höra
passer en clase de premièreatt flytta upp till andra klassen
à cette occasionför detta tillfälle
célébrer qchatt fira ngt
une réussiteframgång
égalementockså, likaså
être de la fêteatt vara med på festen
pour l'occasionför detta tillfälle
un gril à gazgrill
aligner qchatt lägga upp ngt
une douzainedussin
une brochettegrillspett
un/une convivebordsgäst
avec entrainmed liv och lust
un projetprojekt, plan
un poste de péagevägtull
à mi-cheminhalvvägs
un boulotjobb
par hazardav en slump
j'ai présenté ma candidaturejag anmälde mitt intresse
en envoyantgenom att skicka in
un curriculum vitaemeritförteckning
convoquer qnatt kalla /in/ ngn
un entretienett samtal
un stagepraktiktjänstgöring
une formation accéléréesnabbutbildning
se prendre àatt börja, sätta igång
tropalltför
tardsen
l'ANPEarbetsförmedling
un(e) marchand(e) de légumesen grösakshandlare
un(e) marchand(e) de fruitsen frukthandlare
la place du marchémarknadstorg
l'autre jourhäromdagen
aider qnatt hjäpa ngn
chouettetoppen
le SMICmininimilön

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities