Mini quiz: Answer multiple choice questions.

Capitulum IV: Suus / Eius

Respon les seg├╝ents preguntes

Recorda que si seu/seua es refereix al porpi subjecte, aleshores emprem "suus sua suum."

Julius veu la seua propia casa: villam suam videt
Julius veu la seua casa (d'ell o ella) villam eius videt

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Manuel Garrido - Santi Carbonell. If you are in Manuel Garrido - Santi Carbonell's class, please log in for credit:

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities