Jumbled Words: Unscramble the letters to guess a word or phrase.

Primers ètims grecs (7)

Amb l'ajuda de les definicions has de compondre les lletres desordenades per tal de reconstruir el derivat. Els ètims del joc són: ΓΑΜΟΣ, ΙΔΙΟΣ, ΚΟΣΜΟΣ i ΠΥΡ.
Valencia - Alcoi

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities