Jumbled Words: Unscramble the letters to guess a word or phrase.

La ardilla roja - rodede sætninger

De følgende udsagn om de enkelte personer ser noget rodede ud. Sæt bogstaverne i de enkelte ord på plads, så sætningerne giver meningThis activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities