Patterns: Complete the pattern by choosing an item from each group.

Verbi in-ire - Glagoli na-ire

Izberite osebo
Vajo pričnete s pritiskom na gumb Play this game.
Iz spustnega seznama izberite pravilno osebo in jo s klikom miške potrdite. Ko boste zaključili, preverite odgovore s klikom na gumb Check answers. Za vsak pravilen odgovor boste zaslužili 1 cent. Program vam bo pokazal morebitne nepravilne odgovore in vam dal možnost, da jih popravite. Nalogo lahko rešujete večkrat. Tako lahko zaslužite več denarja.

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Professoressa Vasselman. If you are in Professoressa Vasselman's class, please log in for credit:


Italian Teacher
The Wheatley School
Old Westbury, NY

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities