Patterns: Complete the pattern by choosing an item from each group.

Capitulum XIII: Declinationes (pars prima)

Tria la terminació correcta.
En totes les opcions de cada casella veuràs que estàs practicant una de les 5 declinacions.
Les paraules poden ser masculines, femenines o neutres!.
Recorda els models:
1ª declinatio: feminina ut rosa, -ae / masculina ut poeta, -ae
2ª declinatio: masculina ut dominus, -i / neutra ut oppidum, -i
3ª declinatio: masculina ut pastor, pastoris et feminina ut ovis, ovis et neutra ut corpus, corporis et mare, maris
4ª: declinatio: masculina ut exercitus, exercitūs / feminina ut manus, manūs
5ª declinatio masculina ut dies, diei / feminina ut facies, faciei

Quan acabes la pantalla, comprova els resultats i torna a començar fins que hages practicat al menys una vegada cada declinació.

Or log in to play for credit.

This activity is tracked by Manuel Garrido - Santi Carbonell. If you are in Manuel Garrido - Santi Carbonell's class, please log in for credit:

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities