Pop-ups: Choose the correct answer from a list of choices.

Personlige pronomener

Indsæt det rigtige personlige pronomen (dvs. som subjekt, akkussativobjekt, dativobjekt eller præposition)
Den danske sætning er tilføjet, så I lettere kan se, hvilken person, der er tale om.
Odder Gymnasium

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities