Paco Yunque - primera parte

Find ud af, hvilke sætninger der er rigtige (ikke sprogligt/grammatisk, men indholdsmæssigt)




This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities