IXL | Online English language arts practice

Substantivernes genus

Hvor godt har du styr på substantivernes genus?

Sørg for at have genusreglerne ved siden af, når du tager denne test. Du skal have 90 % rigtige for at bestå. Hvis din score dermed ligger under, skal du tage testen igen.

Nørre G

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities