Diftongerende spanske verber i præsens

I de følgende opgaver skal du vise at du kan bøje de spanske, diftongerende verber i præsens (-ar, -er og -ir verber)

ALLE verberne i opgaverne er diftongerende verber!

HUSK AT DU IKKE SKAL HAVE PRONOMEN MED (yo, tú, osv.), da verbets endelse viser hvem der er subjekt.
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities