Relative pronominer på tysk (middel)

Du skal i de følgende sætninger vælge det korrekte relative pronomen. Repeter reglerne i grammatikken, hvis du er i tvivl.

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities