Opgave 2 til "Guten Appetit", 1. del

Lyt til eller se videosekvensen. Hvem siger hvad i restauranten?

Kroggårdsskolen

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities