מבט חוזר 2

מספרים מכוונים ומשוואות
פעילויות המבדק מתוך הספרים:
מתמטיקה משולבת ואפשר גם אחרת לכיתה ז'

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities