מבט 2 גיאומטריה

שטחים, משולש ומקבילית
פעילויות המבדק מתוך הספרים:
מתמטיקה משולבת ואפשר גם אחרת לכיתה ז

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities