זוויות מתאימות ומתחלפות

פעילויות המבדק מתוך הספרים: אפשר גם אחרת ומתמטיקה משולבת לכיתה ז'

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities