Ionforbindelsers formler

Denne quiz handler om Ionforbindelser. Som introduktion gennemgås teorien i en video. Derefter kommer en række opgaver, hvor du skal bruge teorien til at løse nogle opgaver. Det forudsættes, at I har gennemgået ioner i undervisningen. Videoen giver en kort repetition af hvad ioner er.
Opgaverne er elektroniske, enten skal du matche en række facit til en række spørgsmål. Det kan også være multiple choice-opgaver eller fill-in-opgaver. Når du har udfyldt opgaven, trykker du på Submit
Herefter bliver videoen, tekst og opgave vist igen på grå baggrund. Herunder bliver de korrekte løsninger vist i et skema sammen med dine svar.
Der kommer også et feedback, en forklaring på den rigtige løsning.
Brug noget tid på at studere feedback og på at sammenligne de korrekte løsninger med dine egne svar. Det er det du lærer noget af.
Under feedback bliver feltet hvidt og her kommer en ny opgave.

Du har af din lærer fået besked om quizzen skal laves som en del af undervisningen eller om det er en test/prøve af din viden indenfor emnet Ionforbindelser.
Tabel med udvalgte simple og sammensatte ioner

This quiz requires you to log in.
Please enter your Quia username and password.
Quiz Log In

Username:
Password:
 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities