T2_gloser

Når du har lært glosene i Tema 2 godt nok, kan du gjøre denne oppgaven. Den kan bare gjøres én gang, men du kan lagre og fortsette i neste time.


This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities