הפרש הריבועים- נוסחאות הכפל המקוצר

שאלות המבדק מתוך הספרים מתמטיקה משולבת ואפשר גם אחרת לכיתה ט

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities