Q6.2 - Oxidationstal

I denne quiz arbejder vi med oxidationstal, som er et redskab til at holde styr på hvor mange elektroner der optages og afgives
Du kan læse om emnet i Basiskemi C s. 178-181ø.

eller du kan læse afsnit 5.3 Oxidationstal i systime e-bog Isis kemi C Vi springer Spændingsrækken over og vi springer også over tildeling af oxidationstal i sammensatte ioner - altså der hvor formelenhedens ladning er forskellig fra nul. Vi tildeler kun oxidationstal til neutrale molekyler og tager ikke eksemplerne 17 og 19 på side 180.

Du får brug for denne planche: Elektronegativitetsværdier

This quiz requires you to log in.
Please enter your Quia username and password.
Quiz Log In

Username:
Password:
 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities