3 imperfektum eller præteritum

Indsæt verbet, så det er korrekt bøjet i enten imperfektum eller præteritum. Bemærk, at der er uregelmæssige verber undervejs.

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities