5 Personlige pronominer. Indsæt det direkte objektspronomen. - (copy)

Indsæt det rigtige pronomen i stedet for ordet i parentesen. Fx
Spørgsmål: ______veo (a ella)
Svar: la
Jeg ser HENDE = LA veo
(sætningen vil lyde: Te compro un regalo = jeg køber dig en gave)

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities