Perfektum: find verballeddet

Alle disse sætninger er skrevet i perfektum. Du skal finde verballeddet (består af hjælpeverbet sein eller werden i præsens/nutid + perfektum participium/kort tillægsform af hovedverbet) og skrive det.

Please enter your name.

First name

Last name

 







This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities