Dag 07 syre-basekemi syrestyrke mm

Denne quiz handler om syre-basekemi.
I nogle af spørgsmålene er der flere rigtige svar. Husk at vælge alle de rigtige svar. Du vil få brug for følgende tabel over:
tabel nogle syrers og baseres styrke s. 316 i Basiskemi B.

Please enter your name. (optional)

First name

Last name

 


Lektor
VUC AArhus

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities