Treballem l'accentuació

Respon a les preguntes següents: Material elaborat per Nati Bergadà (nbergada@uoc.edu) amb la col•laboració Àlex Gimeno (agimeno5@xtec.net)

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities