Scavenger Hunt: Track down answers using the Internet links provided.

Haití

Cacera del tresor per treballar el terratrèmot d'Haití. Al final de l'exercici caldrà contestar la GRAN PREGUNTA: Quina creus que és la millor manera d'ajudar el poble d'Haití ?
Dep. Atenció a la diversitat
IES Quercus
Sant Joan de Vilatorrada

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities