Scavenger Hunt: Track down answers using the Internet links provided.

El llibre i la seva història

Sabeu quina cosa té llom i no es menja? I què té solapes i no és americana? I què pot dur faixa i no és persona?
Es tracta simplement del llibre. Aquesta cacera us ajudarà a descobrir la història del llibre.This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities