Scavenger Hunt: Track down answers using the Internet links provided.

Els Gegants de Manresa

Després de fer un visita als gegants i veure el power point a veure si sabeu contestar amb molts encerts aquestes de preguntes.
iEARN-Pangea
Callús

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities