Shared Activities >> Search 
   

Refine your search: Keywords
  Activity type
  Category
  Subcategory
  Textbook/Resource
  Author First Name
  Author Last Name
   


Add an activity to your account and assign it to your class by clicking the Copy this to my account icon.

How can I add my activity to this list?
Search results:

Rank Title Author Activity Type / Description Copy
1 BC Book 1 Lesson 32 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 32
Copy this to my account
2 Irish Vocabulary -- Java Game 
Lesson Six. Text: Learning Irish.
Copy this to my account
3 sláinte Mr Dobbins Java Game 
Copy this to my account
4 Ríomhaireacht Caoimhe Ní Chuinn Java Game 
Copy this to my account
5 An Deireadh Seachtaine Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]The week-end
Copy this to my account
6 Oifig an Phoist Mr Dobbins Java Game 
items found in a post office
Copy this to my account
7 Gaolta Fola Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]Blood relations
Copy this to my account
8 Days and Months - Irish Douglas Neff Java Game 
Days of the Week, Months of the Year
Copy this to my account
9 Beannachtaí (Bliain 8) Mr Dobbins Hangman 
Copy this to my account
10 Ábhar Scoile Mr Dobbins Java Game 
a list of school subjects in Irish
Copy this to my account
11 siopa aráin Mr Dobbins Java Game 
items found in a bread shop
Copy this to my account
12 Irish: some verbs -- Java Game 
Irish verbs
Copy this to my account
13 Teilifís - Types of tv shows in Irish - L Ní Néill Mrs Ennis Jumbled Words 
Types of tv programmes in Irish, jumbled words
Copy this to my account
14 Baill an Choirp Mr Dobbins Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]Parts of the Body
Copy this to my account
15 An Scoil agus Ábhair Scoile C. Ó Muirgheasa Quiz 
Ainmnigh na hábhair sna pictiúir thíos.

This quiz contains 15 questions.
Copy this to my account
16 GO N-ÉIRÍ LEAT TXTBK GCSE IRISH - SIOPADÓIREACHT - L NÍ NÉILL Mrs Ennis Rags to Riches 
GCSE Irish textbook - go n-éirí leat. Shops and Foods
Copy this to my account
17 Days of the Week - Irish Mr Dobbins Columns 
Days of the week
Copy this to my account
18 BC Book 1 Lesson 34 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 34
Copy this to my account
19 an Aimsir Mr Dobbins Java Game 
words connected to the weather
Copy this to my account
20 Counting Numbers - Irish Douglas Neff Hangman 
Irish Counting Numbers 1-20, then on to 1 Million
Copy this to my account
21 BC Book 1 Lesson 39 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 39
Copy this to my account
22 An Módh Chíonníollach Brithra Neamhrialta Mr Dobbins Java Game 
match up the irregular verbs to the English meaning
Copy this to my account
23 siopa éadaigh Mr Dobbins Java Game 
items found in a clothes shop
Copy this to my account
24 Dialann an Lae Cáite- Past Tense Daily Routine L Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
Wordsearch, Memory Game and Flashcards of Past Tense Daily Routine
Copy this to my account
25 Caitheamh Aimsire Mr Dobbins Java Game 
a game to recognise Irish words for Hobbies
Copy this to my account
26 Siopa Spóirt Mr Dobbins Java Game 
items found in a sports shop
Copy this to my account
27 Signs seen on Holiday Mr Dobbins Rags to Riches 
A game based on places and signs seen on holidays and in the Gaeltacht
Copy this to my account
28 Months of the Year - Irish Mr Dobbins Ordered List 
Months of the Year
Copy this to my account
29 siopa búisteara Mr Dobbins Java Game 
items found in a butcher's shop
Copy this to my account
30 Tinneas - Sickness in Irish KS3 L. Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
vocabularly on sickness for KS3 Irish
Copy this to my account
31 Ceol - L Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
Types of music and opinions wordsearch, memory game srl
Copy this to my account
32 Progress in Irish Ceacht 1 Verbs Máire Mhic an Phríora Hangman 
Press the keys to enter the verbs in Irish
Copy this to my account
33 Greetings match up Mr Dobbins Columns 
matching up game for Irish greetings
Copy this to my account
34 Caithimh Aimsire Caoimhe Ní Chuinn Jumbled Words 
Cén caitheamh aimsire atá i gceist?
Copy this to my account
35 Postanna descriptions Mr Dobbins Jumbled Words 
name the job or place the person work
Copy this to my account
36 Cineál Scoile - Go n-éirí leat - Irish L. Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
Matching, memory games, flashcards etc of types of schools from textbook go n-éirí leat
Copy this to my account
37 BC Book 1 Lesson 35 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 35
Copy this to my account
38 Progress in Irish Ceacht 11 Uimhreacha Máire Mhic an Phríora Hangman 
Guess the number (as Gaeilge) between 1 and 12 inclusive
Copy this to my account
39 éide Scoile - School Uniform - Yr 8 L Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
School Uniform and PE Gear
Copy this to my account
40 siopa peataí Mr Dobbins Java Game 
animals found in a pet shop
Copy this to my account
41 seomraí sa scoil Mr Dobbins Java Game 
rooms and places found in school as Gaeilge
Copy this to my account
42 Caitheamh Aimsire - Pastimes - Irish Hangman L. Ní Néill Mrs Ennis Hangman 
A Hangman game of Pastimes in Irish
Copy this to my account
43 Irish Singular Possessive Adjectives Mo/Do/A/A Mr Dobbins Cloze 
Copy this to my account
44 seomraí an tí Mr Dobbins Java Game 
places found in a house
Copy this to my account
45 An Deireadh Seachtaine Mr Dobbins Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]The week-end
Copy this to my account
46 Irish: Colors Mr Dobbins Java Game 
Copy this to my account
47 Beannachtaí (Bliain 8) Mr Murray Hangman 
Copy this to my account
48 Tíortha Mrs Ennis Java Game 
Countries in Irish - L Ní Néill
Copy this to my account
49 PII Ceacht 16 Future 1st Person Plural Máire Mhic an Phríora Pop-ups 
Choose correct answer. Leathan le leathan agus caol le caol
Copy this to my account
50 Aidiachtaí Mr Dobbins Rags to Riches 
Aimsigh an aidiacht chontrártha.
m.sh. "níl sé óg, tá sé... sean!!"
Copy this to my account
51 Irish: Colors -- Java Game 
Copy this to my account
52 Saol na Scoile Mr Dobbins Battleship 
a game about items in a classroom
Copy this to my account
53 Computer Systems Mr. James Rags to Riches 
Copy this to my account
54 Oíche Shamhna Mr Dobbins Java Game 
vocab relating to Halloween
Copy this to my account
55 Irish Singular Possessive Adjectives Mo/Do/A/A -- Cloze 
Copy this to my account
56 Months of the Year - Irish Douglas Neff Ordered List 
Months of the Year
Copy this to my account
57 Progress in Irish Ceacht 9 Máire Mhic an Phríora Java Game 
Vocabulary Days of the week and future tense of "bí"
Copy this to my account
58 rudaí sa teach Mr Dobbins Rags to Riches 
items and places found an the house in Irish
Copy this to my account
59 Aidiachtaí Caoimhe Ní Chuinn Rags to Riches 
Aimsigh an aidiacht chontrártha.
m.sh. "níl sé óg, tá sé... sean!!"
Copy this to my account
60 Baill an Choirp Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]Parts of the Body
Copy this to my account
61 BC Book 1 Lesson 36 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 36
Copy this to my account
62 Colors - Irish Douglas Neff Hangman 
Colors
Copy this to my account
63 An Módh Chíonníollach Mr Dobbins Java Game 
a game to revise the endings for an Módh Chíonníollach
Copy this to my account
64 ollmhargadh Mr Dobbins Java Game 
items found in a supermarket
Copy this to my account
65 Siopaí Mr Dobbins Java Game 
Description of different types of Shops in irish
Copy this to my account
66 Beannachtaí agus foirmlí dea-bhéas Mr Dobbins Columns 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]
Greetings and Formulas of Politeness
Copy this to my account
67 Counting Numbers - Irish Mr Dobbins Battleship 
Irish Counting Numbers 1-20, then on to 1 Million
Copy this to my account
68 Irish: Genitive Case Mr Dobbins Cloze 
Copy this to my account
69 BC Book 1 Lesson 42 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 42
Copy this to my account
70 Irish: Adjectives - Colors/Clothes -- Jumbled Words 
Copy this to my account
71 Irish: Genitive Case -- Cloze 
Copy this to my account
72 Counting Numbers - Irish Douglas Neff Battleship 
Irish Counting Numbers 1-20, then on to 1 Million
Copy this to my account
73 Colors - Irish Douglas Neff Columns 
Colors
Copy this to my account
74 Colors - Irish Douglas Neff Java Game 
Colors
Copy this to my account
75 Days of the Week - Irish Douglas Neff Ordered List 
Days of the Week (Sunday to Monday)
Copy this to my account
76 Days of the week - Italian Douglas Neff Columns 
Days of the week
Copy this to my account
77 Months of the Year - Irish Douglas Neff Columns 
Months of the Year
Copy this to my account
78 Days of the Week - Irish Douglas Neff Columns 
Days of the week
Copy this to my account
79 Seomraí na Scoile - School Rooms in Irish - L Ní Néill Mrs Ennis Columns 
Taken from Go n-éirí leat GCSE but suitable for KS3 also. Rooms in the school ceangail le chéile.
Copy this to my account
80 éide Scoile - School Uniform - Yr 8 L. Ní Néill Mrs Ennis Jumbled Words 
Copy this to my account
81 Laethanta Saoire - Holidays (Irish) L. Ní Néill Mrs Ennis Java Game 
Modes of travel
Places to Stay
Length of Holiday
Copy this to my account
82 Dialann an Lae Cáite - Daily Routine (Past) L Ní Néill Mrs Ennis Columns 
Past Tense Verbs Daily Routine.
Copy this to my account
83 Cineál Scoile - Types of School - Irish Mrs Ennis Jumbled Words 
Jumbled words of different types of schools in Irish
Copy this to my account
84 Cineal Ceoil - Types of Music in Irish Ceangail le Chéile - L Ní Néill Mrs Ennis Columns 
A mix and match in Irish of types of music and opinions.
Copy this to my account
85 Caitheamh Aimsire - Pastimes GCSE - L Ní Néill Mrs Ennis Pop-ups 
Is maith liom a bheith ag .... Verbal Noun. Pop up multiple choice activity.
Copy this to my account
86 Progress in Irish Ceacht 4 (a) Máire Mhic an Phríora Java Game 
Vocabulary An tAinm Briathartha
Copy this to my account
87 Progress in Irish Ceacht 5 AGAM Máire Mhic an Phríora Hangman 
Enter the sentence in Irish
Copy this to my account
88 Progress in Irish Ceacht 6 Adjectives Máire Mhic an Phríora Hangman 
Press buttons to enter words in Irish
Copy this to my account
89 Progress in Irish Ceacht 13 Irr Verbs Máire Mhic an Phríora Columns 
Recognise 4 irregular verbs
Copy this to my account
90 Scannáin Caoimhe Ní Chuinn Hangman 
Cén saghas scannán atá ann?
Copy this to my account
91 Beannachtaí agus foirmlí dea-bhéas Gearóid Ó hAnnaidh Columns 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]
Greetings and Formulas of Politeness
Copy this to my account
92 Gaolta Cleamhnais Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
[Irish Language-Vocabulary:Buntús Comhrá]Marriage relations
Copy this to my account
93 Ceachtanna 1-15 Revision Who wants to be a millionaire Máire Mhic an Phríora Rags to Riches 
Copy this to my account
94 Ceachtanna 1-15 Revision 2 Millionaire Máire Mhic an Phríora Rags to Riches 
Rags to Riches game. Revision of 1st 15 chapters of Progress in Irish.
Copy this to my account
95 BC Book 1 Lesson 31 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 31
Copy this to my account
96 BC Book 1 Lesson 33 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 33
Copy this to my account
97 BC Book 1 Lesson 37 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 37
Copy this to my account
98 BC Book 1 Lesson 38 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 38
Copy this to my account
99 BC Book 1 Lesson 41 Gearóid Ó hAnnaidh Java Game 
Buntús Cainte Book 1 Lesson 41
Copy this to my account
100 PII Ceacht 17 Urú Máire Mhic an Phríora Hangman 
Questions on urú
Copy this to my account
101 PII Ceacht16 Regular Verbs Future Tense Máire Mhic an Phríora Jumbled Words 
Only the jumbled word should be entered, not the full phrase
Copy this to my account
102 PII Ceacht 21 Irregular Verbs Past Tense Máire Mhic an Phríora Java Game 
Copy this to my account
103 PII Ceacht 21 Sound and Vocabulary Máire Mhic an Phríora Java Game 
Copy this to my account
104 An Nollaig Caoimhe Ní Chuinn Rags to Riches 
Aimsigh an focal ceart
Copy this to my account
105 Caithimh Aimsire Caoimhe Ní Chuinn Hangman 
Copy this to my account
106 Spórt Caoimhe Ní Chuinn Java Game 
Copy this to my account
107 Colours English - Irish Mr Roche Java Game 
Copy this to my account
108 Adjectives Mr Dobbins Java Game 
A list of common adjectives used to describe people in Irish for GCSE level
Copy this to my account
109 baill an choirp ks3 Mr Dobbins Java Game 
some parts of the body in irish
Copy this to my account
110 An Teach Mr Dobbins Columns 
Match up the places at home
Copy this to my account
111 Ceachtanna 1-15 Revision Who wants to be a millionaire Mr Dobbins Rags to Riches 
Copy this to my account
112 Colors - Irish Mr Dobbins Java Game 
Colors
Copy this to my account
113 Colors - Irish Mr Dobbins Hangman 
Colors
Copy this to my account
114 Colors - Irish Mr Dobbins Columns 
Colors
Copy this to my account
115 Counting Numbers - Irish Mr Dobbins Hangman 
Irish Counting Numbers 1-20, then on to 1 Million
Copy this to my account
116 Days and Months - Irish Mr Dobbins Java Game 
Days of the Week, Months of the Year
Copy this to my account
117 Days of the Week - Irish Mr Dobbins Ordered List 
Days of the Week (Sunday to Monday)
Copy this to my account
118 Irish: some verbs Mr Dobbins Java Game 
Irish verbs
Copy this to my account
119 Irish Vocabulary Mr Dobbins Java Game 
Lesson Six. Text: Learning Irish.
Copy this to my account
120 irregular Verbs in past tense 1 Mr Dobbins Java Game 
irregular verbs in past tense
Copy this to my account
121 Laethanta saoire agus an Gaeltacht Mr Dobbins Java Game 
A list of Placenames in the Gaeltacht Areas of Ireland
Copy this to my account
122 Months of the Year - Irish Mr Dobbins Columns 
Months of the Year
Copy this to my account
123 orduithe Mr Dobbins Java Game 
classroom orders in irish
Copy this to my account
124 past tense group 2 verbs Mr Dobbins Java Game 
regular verbs in past tense long group 2 examples
Copy this to my account
125 past tense regular verbs 1 Mr Dobbins Java Game 
group 1 verbs in the past tense
Copy this to my account
126 places of work Mr Dobbins Battleship 
match the job and the person who works there
Copy this to my account
127 postanna Mr Dobbins Java Game 
list of people who work in town
Copy this to my account
128 Describe KS3 Mr Dobbins Hangman 
adjectives to describe people
Copy this to my account
129 siopa glasraí Mr Dobbins Java Game 
items found in a veg shop
Copy this to my account
130 Siopa Nuachtáin Mr Dobbins Java Game 
items found in a newsagents
Copy this to my account
131 Siopa Póitigéara Mr Dobbins Java Game 
items founs in a chemist shop
Copy this to my account
132 siopa seodóra Mr Dobbins Java Game 
items found in a jewellers shop
Copy this to my account
133 Siopadóireacht Mr Dobbins Rags to Riches 
a game about shopping and vocab
Copy this to my account
134 Scannáin Mr Dobbins Hangman 
Cén saghas scannán atá ann?
Copy this to my account
135 Seomra Ranga Game Mr Dobbins Rags to Riches 
A game to revise objects and where they are in a classroom
Copy this to my account
136 spórt- trealamh Mr Dobbins Java Game 
some sports equipment in Irish
Copy this to my account
137 Tíortha Mr Dobbins Java Game 
Countries in Irish - L Ní Néill
Copy this to my account
138 tithe Mr Dobbins Java Game 
different types of house
Copy this to my account
139 Topic of me fein Mr Dobbins Rags to Riches 
answer the questions about yourself/ family and friends for GCSE level.
Copy this to my account
140 Gairmeacha Beatha C. Ó Muirgheasa Java Game 
Copy this to my account
141 Gairmeacha Beatha C. Ó Muirgheasa Quiz 


This quiz contains 15 questions.
Copy this to my account

Home | About Quia | Tutorials | FAQ | Subscribe & Renew | Tech Support | Terms | Privacy Policy | Company Info | Feedback | Jobs | Contact us
IXL Learning © 2018 IXL Learning. All rights reserved.