Unge og EU

Name


 1. 1. Alder
  2. Skole
  3. Uddannelse
  4. Forældrenes erhverv
  5. Forældrenes uddannelse 1. Hvor meget ved du om unioner?
  Meget
  Lidt
  Intet


 1. Ved du hvilke 6 lande der startede EU? (sæt ring)
  Frankrig – England – Spanien – Holland – Belgien – Italien
  Frankrig – Tyskland – Holland – Belgien – Luxembourg – Italien
  Tyskland – Polen – Østrig – Belgien – Schweiz – Frankrig


 1. Hvem var forbilledet for denne union?
  USA
  Mellemøsten
  Asien


 1. Er Europa en union?
  Ja
  Nej
  Ved ikke


 1. Er du for eller imod et medlemskab af EU?
  For
  Imod
  ved ikke


 1. Mener du, at den danske stat bliver undertrykt/udnyttet pga. landets størrelse?
  Ja
  Nej
  Ved ikke


 1. Mener du, at dansk politik har ændret sig positivt eller negativt efter medlemskabet af EU i 1973?
  Positivt
  Negativt
  Ved ikke


 1. Hvis ja, hvordan vil du så sørge for, at du får indflydelse?
  Stemme
  være politisk aktiv
  Demonstrationer
  læserbreve
  Andet


 1. Hvilke områder skal stadig styres af dansk suverænitet (bestemmes af den danske stat alene)?
  Økonomien
  Uddannelsessystemet
  Domstolen
  Valuta
  Andre


 1. Vil en større union skade demokratiet i Danmark?
  Ja
  Nej
  Måske
  Ved ikke


 1. Synes du, at vigtige beslutninger skal afgøres via en folkeafstemning eller alene via politikerne?
  Folketinget
  Politikere