J.P. Jacobsen "Mogens"

En lille opvarmningsøvelse til analysen af "Mogens"

Name


  1. Beskriv hovedpersonen Mogens (ret kortfattet).


  1. Hvordan læser du slutningen af novellen?
    En rigtig 'happy end'
    En trist og ulykkelig slutning
    En åben slutning


  1. Hvilke temaer behandler novellen?

Toender