(selv)iscenesættelse blandt politikere

Din deltagelse i denne undersøgelse er naturligvis frivillig og anonym. 1. Hvilket køn er du?
  Mand
  Kvinde


 1. Alder?


 1. Har en politikers valg af tøj indflydelse på, hvordan du opfatter den enkelte politiker?
  Enig
  Uenig


 1. Mener du, at ideologiopfattelse bør høre sammen med, hvordan en moderne politiker lever privat?
  Enig
  Uenig


 1. Følger du, eller er du venner med en politiker på et socialt netværk såsom Facebook eller Twitter?
  Ja
  Nej


 1. Hvis ja, hvorfor? Du bedes venligst uddybe..