Selvevaluering, november 2012, 1l

Name


 1. Hvor stor er din aktivitet i samfundsfagstimerne (1 er lav, 6 er høj). Der spørges til aktivitet i klassen, i gruppearbejde og når du arbejder alene, her eller hjemme.

        1 2 3 4 5 6    
    klasse   
    gruppe   
    alene, individuelt   


 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med samfundsfagsundervisningen indtil nu? (1 lav, 6 høj)
  1 2 3 4 5 6


 1. Nævn to gode ting ved samfundsfagsundervisningen


 1. Nævn to dårlige ting ved samfundsfagsundergvisningen


 1. Hvilket udsagn passer bedst på dig i øjeblikket? Sæt kryds ud for det udsagn, der bedst matcher på dit personlige ambitionsniveau. Der er tale om udsagn, der skal betragtes som idealtyper.
  Jeg vil gerne ligge i toppen - jeg har ambitioner med samfundsfag, jeg vil gerne studere videre på en samfundsfaglig uddannelse.
  Middel er fint for mig - jeg vil gerne følge med og er lidt nysgerrig på samfundet, men jeg har også mange andre interesser og ting at lave.
  Kan jeg bare følge nogenlunde med er det ok - samfundsfag interesserer mig ikke specielt og jeg er ikke specielt nysgerrig.
  Jeg skal bare bestå og ikke andet.


 1. Hvilken avis eller hvilke aviser læser du i løbet af ugen?


 1. Hvor mange gange (dage) læser du avis om ugen?
  1 gang
  2 gange
  3 gange
  4 gange
  5 gange
  6 gange
  7 gange


 1. Hvilken karakter mener du, at du gør dig fortjent til i samfundsfag på baggrund af de to forløb (kold krig og USA's valg)?

Rødovre Gymnasium
Rødovre