מהי משוואה?

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


*
הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי בסרטון