פתרון משוואות על ידי פעולות זהות על שני האגפים

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. *
    הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
    רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי בסרטון